Phần mềm KTHC Pro – KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP [DTSoft Software]

0
10Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp KTHCPro dùng để quản lý tra cứu, tổng hợp và kết xuất Báo cáo – Sổ sách – Chứng từ theo chế độ kế toán hiện hành.
Giúp các đơn vị HCSN theo dõi công tác kế toán của cơ quan đơn vị mình nhanh chóng kịp thời Báo cáo, đúng, chính xác về cơ quan cấp trên.
Cơ quan chủ quản sẽ tổng hợp chứng từ, báo cáo, số liệu từ KTHCPro của các đơn vị cơ sở qua hệ thống HTHS.

– – –

Music:
Vibe Mountain – Clover 3

Bản quyền:

Video Thuộc bản quyền Công Ty DTSoft Software.
(Video Copyrighted by DTSoft Software).

Bạn không được sử dụng nếu không có sự cho phép của DTSoft Software.
(Dont use it without DTsoft Software’s permission).

– – –

Mọi thông tin liên hệ :
Mail: chamsockhachhang@dtsoftus.com
Facebook: DTSoft Software
Web: www.dtsoftus.com

Nguồn: https://driversforhpprinter.com/

Xem thêm bài viết khác: https://driversforhpprinter.com/phan-mem/

Leave a reply