Phần mềm ERP | Giải pháp ERP | Lạc Việt SureERP

2
12Phần mềm ERP | Giải pháp ERP | Triển khai phần mềm ERP.
Chi tiết:
Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp hay giải pháp erp (phần mềm quản lý doanh nghiệp) được Công ty CP Tin Học Lạc Việt cung cấp ra thị trường những giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện, giúp doanh nghiệp tự động hoá hầu hết các quy trình mua hàng, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý dự án, quản lý khách hàng, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý tài chính – kế toán, đào tạo nguồn nhân lực…
Phần mềm ERP trong nhóm giải pháp quản trị doanh nghiệp của Lạc Việt không chỉ giúp khách hàng tối ưu hóa được nguồn lực tài chính, nguồn lực thương mại mà còn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, hiệu quả kinh doanh và tăng vị thế cạnh tranh.
Trong 15 năm qua, Lạc Việt đã phát triển ra bộ các sản phẩm, giải pháp phù hợp với các quy mô khác nhau của doanh nghiệp với ba nhóm giải pháp: quản trị nội dung, quản trị tài chính và quản trị nhân sự. Đó là:
Phần mềm QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Surehcs :
GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP Sureerp
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ Surerms

PHẦN MỀM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ LỚN Accnet9 ERP
PHẦN MỀM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Accnet IZ

Nguồn: https://driversforhpprinter.com/

Xem thêm bài viết khác: https://driversforhpprinter.com/phan-mem/

2 comments

  1. Lac Viet 25 June, 2020 at 18:43 Reply

    Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp hay giải pháp erp (phần mềm quản lý doanh nghiệp) được Công ty CP Tin Học Lạc Việt cung cấp ra thị trường những giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện, giúp doanh nghiệp tự động hoá hầu hết các quy trình mua hàng, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý dự án, quản lý khách hàng, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý tài chính – kế toán, đào tạo nguồn nhân lực… 
    http://www.accnet.vn/phan-mem-ke-toan-accnet-9erp.html

  2. Tô Nguyễn 25 June, 2020 at 18:43 Reply

    Các bạn có thể xem chi tiết giải pháp sure erp LV: http://www.ictroi.com/giaiphap/erp/giai-phap-phan-mem-erp-cho-nganh-may-mac-tu-lac-viet-sure-erp/

Leave a reply