File Excel Tính toán SCT cọc TCVN 10304-2014.

1
15Hướng dẫn sử dụng bảng excel tính toán SCT cọc theo TCVN 10304 2014.
Tính sức chịu tải cọc nhồi, đóng, ép theo TCVN 10304-2014.
Tính toán SCT theo chiều sâu lớp đất, theo chiều dài cọc, theo số hiệu nền đất của nhiều hố khoan khác nhau. Khai báo địa chất thông minh, phiên bản hiện tại có thể khai báo địa chất cho 8 loại hố khoan.
Tính toán SCT theo phương pháp: phương pháp SCT theo cơ lý đất nền, SCT theo SPT Meyerhof, SCT theo SPT Japanes, SCT theo vật liệu, SCT sau khi có kết quả thử tĩnh.

KS: MAI ĐỨC THẮNG
SDT: 033.246.1168
Email: maithangspkt@gmail.com
Facebook:
Fanpage :
Fanpage:

Nguồn: https://driversforhpprinter.com/

Xem thêm bài viết khác: https://driversforhpprinter.com/hoc-excel/

1 comment

Leave a reply