Bộ Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh | Tailieu.vn

0
12✳️ Tải ngay Bộ Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh tại:
✳️ Xem thêm các Bộ tài liệu khác tại:
✴️ Tóm lược nội dung của Bộ Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh ▼

👉 Hệ thống quy định về cấu trúc, hình thức tiểu luận (7 tài liệu)
Quy trình thực hiện bài tiểu luận
Cấu trúc trình bày bài tiểu luận
Quy định về hình thức trình bày tiểu luận
Một số bìa mẫu tiểu luận
Cách trình bày phụ lục trong tiểu luận

👉 Phương pháp lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương và kế hoạch nghiên cứu (5 tài liệu)
Phương pháp chọn đề tài viết tiểu luận
Một số mẫu đề tài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh
Mẫu Phiếu đăng ký đề tài tiểu luận
Mẫu Đề cương tiểu luận
Mẫu Đề cương sơ bộ tiểu luận

👉 Cách viết tiểu luận môn học (9 tài liệu)
Hướng dẫn thực hiện viết tiểu luận
Quy định về trình bày phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo
Quy định về dẫn chứng tài liệu và tác giả trong tiểu luận
Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện tiểu luận
Mẫu trang bìa bài tiểu luận
Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn tiểu luận
Mẫu trình bày tóm tắt bài tiểu luận
Mẫu Phiếu chấm điểm tiểu luận

👉 Một số mẫu đề tài tiểu luận Tư tưởng (186 tài liệu)
Tiểu luận TTHCM về Giáo dục
Tiểu luận TTHCM về Đạo đức
Tiểu luận TTHCM về Đoàn kết dân tộc
Tiểu luận TTHCM về Văn hóa
Tiểu luận TTHCM về Chủ nghĩa xã hội
Tiểu luận TTHCM về Dân chủ
Tiểu luận TTHCM về ĐCSVN vững mạnh
Tiểu luận TTHCM về Công tác cán bộ

Nguồn: https://driversforhpprinter.com/

Xem thêm bài viết khác: https://driversforhpprinter.com/tong-hop/

Leave a reply