Bài 1 Cách làm báo cáo trên Excel và A Tool đơn giản nhất

3
11Bài I. Giới thiệu và ứng dụng của công cụ SQL Builder làm báo cáo trên Excel.
Tải và cài đặt phần mềm A-Tools.
Dowloand:
Chú ý: Office 32, hay 64 bit
B1: Đặt tên vùng dữ liệu
B2: Sử dung công cụ SQL Builder để làm các bài tập sau:
Bài 1: Lấy ra toàn bộ dữ liệu của bảng KHO mà chúng ta vừa tạo tên
Bài 2: Lấy ra cột SO_CT, NGAY_CT,MA_VLSPHH từ bảng KHO
Bài 3: Lấy ra cột SO_CT, NGAY_CT,MA_VLSPHH từ bảng KHO với điều kiên loại phiếu bằng N
Bài 4: Lấy ra cột SO_CT, NGAY_CT,MA_VLSPHH từ bảng KHO với điều kiên N tại 1 ô trong bảng tính
Bài 5: Lấy ra danh sách duy nhất của mã hàng hóa
Bài 6: Lấy ra 10 mặt hàng đầu tiên của bảng KHO

Nguồn: https://driversforhpprinter.com/

Xem thêm bài viết khác: https://driversforhpprinter.com/tong-hop/

3 comments

  1. Nguyen Duy Tuan - Công ty CP BLUESOFTS 4 July, 2020 at 05:50 Reply

    In hàng loạt, in liên tục trong excel và Add-in A-Tools
    https://youtu.be/hexq8VklB5M

  2. Do Phuoc 4 July, 2020 at 05:50 Reply

    chào a khi em vào sql buider rồi kéo mục mà mình đã đặt tên xang mà nó cứ báo : microsoft excel is trying to recover your information/rồi sau đó add in mất luôn trên thanh tiêu đề

Leave a reply